• Slide
  • Slide
  • Slide

Technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas UAB „Liūtukas“ ir Ko. Projekto kodas 03.3.2-LVPA-K-837

Projekto metu įmonėje bus diegiamos  technologinės ekoinovacijos – įsigyjama nauja įranga, kurios pagalba bus gaminami atnaujinti produktai, taikant ekologinio projektavimo principus. Projekto metu būtų atliekamas gaminio pakeitimas (mo...

Left Right