UAB „Liūtukas” ir Ko eksporto apimčių didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose

Prieš 25 metus įkurta UAB „Liūtukas“ ir Ko yra šaldytų kulinarinių pusgaminių gamybos pradininkė ir lyderė Lietuvoje, kuri per trumpą laiką tapo viena moderniausių ir didžiausių įmonių Lietuvoje. Didelę dalį produkcijos įmonė eksportuoja į užsienio rinkas, todėl jai itin aktualu didinti savo gaminamos produkcijos žinomumą tarptautinėse rinkose ir išlikti konkurencingai tarptautiniu mastu. Siekdama ir toliau sėkmingai vystytis bei auginti įmonės pardavimus užsienio rinkose, UAB „Liūtukas“ ir Ko aktyviai vykdo eksporto skatinimo veiklas.

Siekdama išnaudoti visas galimybes, UAB „Liūtukas” ir Ko nusprendė inicijuoti projektą, kurio tikslas didinti įmonės pardavimus dalyvaujant įvairiuose pasaulio regionuose vykstančiuose parodose. 2016 m liepos mėnesį įmonė parengė projektą „UAB „Liūtukas” ir Ko eksporto apimčių didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose” ir pateikė paraišką ES struktūrinių fondų paramai gauti pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. 2016 m gruodžio 28 d. su Lietuvos verslo paramos agentūra buvo pasirašyta projekto finansavimo  sutartis Nr. S-03.2.1-LVPA-K-801-02-0017, kuria įmonei skirtas 27 512.00 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „Liūtukas” ir Ko siekdama savo tikslo – didinti įmonės konkurencingumą ir gaminamos produkcijos pardavimų užsienio rinkose apimtis, sudalyvavo 3 tarptautinėse parodose, iš kurių 2 įvyko Nyderlandų Karalystėje ir 1 Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Šių parodų metu buvo pristatyti UAB „Liūtukas“ ir Ko gaminama produkcija, užmegzti nauji kontaktai su potencialiais klientais, susitikta su esamais klientais, pristatytos naujovės bei suorganizuotos gaminių degustacijos.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2018 m. gegužės mėn.