Technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas UAB „Liūtukas“ ir Ko. Projekto kodas 03.3.2-LVPA-K-837

Projekto metu įmonėje bus diegiamos  technologinės ekoinovacijos – įsigyjama nauja įranga, kurios pagalba bus gaminami atnaujinti produktai, taikant ekologinio projektavimo principus. Projekto metu būtų atliekamas gaminio pakeitimas (modifikavimas) siekiant sumažinti gaminio poveikį aplinkai viso būvio ciklo metu. Projekto metu įsigyjama įranga leis sumažinti naudojamų žaliavų kiekį, energijos sąnaudas, sumažins gaminiui  pagaminti naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, aplinkos taršą. Šie sumažinimai sumažins globalinio šiltėjimo potencialą (CO2 bendrąją emisiją), aplinkos rūgštėjimą ir Pažemio (fotochrominio) ozono susidarymą sukeliančias emisijas.
 
Projekto vertė 987.933 EUR