Projektas „UAB „Liūtukas“ ir Ko eksporto apimčių didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose

 

euro

2013 m. gruodžio mėn. 30 d. UAB „Liūtukas“ ir Ko pasirašė projekto „UAB „Liūtukas“ ir Ko eksporto apimčių didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-285) pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“  priemonę „Naujos galimybės“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto suma – 41.042,63 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Šio projekto tikslas – padidinti UAB „Liūtukas” ir Ko konkurencingumą ir eksporto apimtis, dalyvaujant tarptautinėse parodose.

ES paramos dėka augantis UAB „Liūtukas” ir Ko eksportas prisideda ir prie visos įmonės plėtros – tai padidina produkcijos gamybos apimtis, pajamas bei pelną. Padidėjusios įmonės eksporto apimtys kelia gamybos, pajamų ir vartojimo lygį visoje šalyje.

UAB „Liūtukas” ir Ko – šaldytų kulinarinių pusgaminių gamybos pradininkė ir lyderė Lietuvoje, veiklą vykdanti jau daugiau nei 20 metų. Įmonė siekia gaminti ir vartotojams pateikti tik natūralius, greitai paruošiamus, aukščiausios kokybės išskirtinius produktus. UAB „Liūtukas” ir Ko siekia užsitikrinti tolesnę sėkmingą įmonės plėtrą, investuodama į eksporto rinkodarą.

Įgyvendinant šį projektą buvo vykdomas UAB „Liūtukas” ir Ko bei jos gaminamų produktų pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį sudalyvauta 4 tarptautinėse parodose Olandijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje. Tai ne tik padidino pardavimus jau užimamose įmonės rinkose, bet ir sudarė sąlygas įsitvirtinti naujose. Suteiktos ES paramos dėka įmonė geriau pasirengė eksporto apimčių didinimui, pasiektas didesnis projekto veiklų efektyvumas. Tai užtikrina spartesnį įmonės eksporto pajamų augimą, kuris teigiamai įtakoja ir kitus veiklos rezultatus. Didėjančios įmonės eksporto pajamos teigiamai veikia ir Lietuvos BVP augimą, mokėjimų ir prekybos balansą, fiskalinę ir monetarinę politiką.

Projekto įgyvendinimo metu įvykdyta pasirengimo eksportui veikla tiesiogiai prisidėjo ir prie UAB „Liūtukas” ir Ko eksporto pajamų augimo. Dalyvavimas tarptautinėse parodose padidino ir toliau didina įmonės žinomumą, konkurencingumą vietinėje ir užsienio rinkose bei suteikia galimybę užsitikrinti sėkmingą tolimesnę įmonės plėtrą ir skverbimąsi į naujas užsienio rinkas.

Daugiau informacijos apie pačią įmonę bei jos istoriją, taip pat apie rezultatus, kurie pasiekti projekto įgyvendinimo metu, rasite: liutukas.lt

Kontaktinis asmuo: Gintarė Janulionė, +370 37 391569