Naujienos

Technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas UAB „Liūtukas“ ir Ko. Projekto kodas 03.3.2-LVPA-K-837

Projekto metu įmonėje bus diegiamos  technologinės ekoinovacijos – įsigyjama nauja įranga, kurios pagalba bus gaminami atnaujinti produktai, taikant ekologinio projektavimo principus. Projekto metu būtų atliekamas gaminio pakeitimas (modifikavimas) siekiant sumažinti gaminio poveikį aplinkai viso būvio ciklo metu. Projekto metu įsigyjama įranga leis sumažinti naudojamų žaliavų kiekį, energijos sąnaudas, sumažins gaminiui  pagaminti naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, […] Plačiau →

Netechnologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Liūtukas ir Ko”. Projekto kodas 03.3.2-LVPA-K-832-03-0015

Projekto tikslas – sumažinti įmonės sukeliamą poveikį aplinkai tuo pačiu padidinant įmonės produktyvumą ir efektyvumą, siekiant sutaupyti žaliavų ir energijos, taip pat pagerinti įmonės įvaizdį. Projekto metu bus vykdomos trys pagrindinės veiklos – Atliekamas gamybos-technologinis auditas; Diegiama ir sertifikuojama aplinkos apsaugos vadybos pagal tarptautinio standarto ISO 14001 reikalavimus; Atliekamas pagrindinių įmonės gaminamų gaminių ekologinis projektavimas per […] Plačiau →

UAB „Liūtukas” ir Ko eksporto apimčių didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose

Prieš 25 metus įkurta UAB „Liūtukas“ ir Ko yra šaldytų kulinarinių pusgaminių gamybos pradininkė ir lyderė Lietuvoje, kuri per trumpą laiką tapo viena moderniausių ir didžiausių įmonių Lietuvoje. Didelę dalį produkcijos įmonė eksportuoja į užsienio rinkas, todėl jai itin aktualu didinti savo gaminamos produkcijos žinomumą tarptautinėse rinkose ir išlikti konkurencingai tarptautiniu mastu. Siekdama ir toliau […] Plačiau →

Projektas „UAB „Liūtukas“ ir Ko eksporto apimčių didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose

  2013 m. gruodžio mėn. 30 d. UAB „Liūtukas“ ir Ko pasirašė projekto „UAB „Liūtukas“ ir Ko eksporto apimčių didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-285) pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“  priemonę „Naujos galimybės“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto suma – 41.042,63 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos […] Plačiau →